Farmtrac wprowadza promocję ciągnika 690 DTN IIIB 12/12 w cenie promocyjnej 125 990 zł netto dla Klienta Końcowego. Promocja obejmuje Ciągnik z kompletnym ładowaczem III sekcyjnym.