WITAMY NA STRONIE AGROMA.PL

Posiadamy bogatą ofertę handlową w 20 punktach sprzedaży. Duża sieć handlowa jak i szeroki asortyment sprawia, że jesteśmy jedną z bardziej liczących się firm. Wykonujemy bieżące naprawy gwarancyjne oraz remonty kapitalne ciągników i maszyn rolniczych do których udzielamy gwarancji.

O  F  E  R  T  A      M  A  S  Z  Y  N

V  I  D  E  O  P  R  E  Z  E  N  T  A  C  J  E      C  I  Ą  G  N  I  K  Ó  W      Z      N  A  S  Z  E  J      O  F  E  R  T  Y

P  O  L  E  C  A  M  Y

N O W E   P R O M O C J E

P O S I A D A  M Y  W  S P R Z E D A R Z Y

M A S Z Y N Y  P O W Y S T A W O W E

P.H.S.R. Agroma Sp. z o.o.
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15
89-400 Sępólno

Tel: (52) 388 82 20
Fax: (52) 388 57 02
E-mail: biuro@agromasepolno.pl

Sprawdź ofertę sklepu internetowego